Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Ngày ban hành:
31/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày hiệu lực:
03/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày hiệu lực:
03/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2020
Ngày hiệu lực:
09/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2020
Ngày hiệu lực:
09/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo về việc triệu tập viên chức dự kiểm tra sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên Tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II năm 2020.

- Thời gian: 7 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang (Số 4, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Ngày ban hành:
15/10/2020
Ngày hiệu lực:
15/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/10/2020
Ngày hiệu lực:
06/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc trong thời gian Đại hội, như sau:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, xí nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và các hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 11 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Ngày ban hành:
09/10/2020
Ngày hiệu lực:
09/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Tháng 12 : 529